Akustyka

W nowoczesnym świecie stale towarzyszy nam hałas, który ma negatywny wpływ na całe nasze otoczenie. Powoduje zmniejszenie komfortu życia, różnego rodzaju dolegliwości i choroby.

Izolacja akustyczna zyskuje coraz większe znaczenie i stanowi jedno z ważniejszych kryteriów w budownictwie pozwalając niwelować niekorzystne skutki nadmiernego hałasu.

Źródła hałasu w obiektach

odgłosy uliczne
windy i ruchome schody
systemy klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania
urządzenia biurowe, maszyny
oświetlenie
dźwięki związane z funkcją obiektu
rozmowy i zgiełk przemieszczających się ludzi

Panele Acoustic Panel Systems dzięki zastosowaniu dźwiękochłonnych materiałów i co za tym idzie znacznemu ograniczeniu hałasu korzystnie wpływają na zdrowie człowieka i mogą minimalizować wystąpienie negatywnych skutków hałasu takich jak:

uszkodzenie i utrata słuchu
zmęczenie, bezsenność, bóle głowy
osłabienie koncentracji
pogorszenie wydajności pracy
podatność na stres
wzrost ciśnienia krwi
obniżenie kondycji fizycznej i psychicznej

Właściwości dźwiękochłonne materiałów budowlanych charakteryzuje pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku alfa. Wskazuje on przy określonej częstotliwości stosunek pochłoniętej energii fali dźwiękowej do energii fali padającej na daną powierzchnię. Przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie wartość alfa=1 oznacza, że dźwięk został całkowicie pochłonięty, a alfa+0 oznacza, że dźwięk został całkowicie odbity. Współczynnik alfa jest obliczany zgodnie z normą EN ISO 11654.