Certyfikaty i aprobaty

Ognioodporność to jeden z najważniejszych parametrów materiałów budowlanych i wykończeniowych. Jest to zdolność do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru, co decyduje o bezpieczeństwie użytkowym obiektu.

Panele Acoustic Panel Systems spełniają określone wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 wymagania potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej.